RMA-voorwaarden Formex Medical
Versie: 1.1
Datum: 22-7-2019
Algemeen
 • Het te verzenden object dient goed beschermd verpakt te worden, bij voorkeur in de originele verpakking. In geval van onvoldoende beschermende verpakking is de verzender verantwoordelijk voor eventuele schade opgetreden tijdens transport.
 • Defecten die een gevolg zijn van onzorgvuldig handelen worden niet gedekt door de garantie. In deze gevallen zal er een kostenopgave voor reparatie worden gemaakt.
 • Indien uit onderzoek blijkt dat het gemelde probleem geen gevolg is van defecte hardware dan behouden wij ons het recht voor om onderzoekskosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen standaard EUR 65 (excl. BTW) voor mobiele telefoons en EUR 195 (excl. BTW) voor overige apparaten. Voor toetsenborden/muizen hanteren we geen onderzoekskosten. In sommige gevallen zijn we genoodzaakt om gebruik te maken van een externe reparateur die hogere onderzoekskosten hanteert dan de eerdergenoemde bedragen. In deze gevallen nemen wij de onderzoekskosten van de externe reparateur over. Indien hier sprake van is dan zal dit tijdig worden gecommuniceerd.
 • Vermeld het referentienummer duidelijk zichtbaar op de verpakking. Dit voorkomt vertraging.
 • Voor facturatie van de reparatie-/onderzoekskosten hebben wij een inkooporder- of referentienummer vanuit uw organisatie nodig. Wij verzoeken u om dit nummer aan ons te communiceren of bij te voegen bij de RMA-zending.

Computers
 • Verwijder voor het toezenden van de machine s.v.p. het BIOS-wachtwoord van de machine, of voeg een briefje met het wachtwoord toe aan de zending.
 • Voor test of analyse kan het nodig zijn dat we de machine opnieuw installeren. Zorg zelf voor een back-up van uw installatie!

Carts
 • Carts repareren we enkel op locatie. Na het aanmelden van de RMA neemt onze engineer contact op om het reparatiebezoek in overleg in te plannen. Voor het bezoek worden voorrijkosten gehanteerd, tenzij in een SLA anders is vastgelegd. De hoogte van de voorrijkosten is afhankelijk van de locatie en zal vooraf worden gecommuniceerd. Bij gecombineerde (reparatie)afspraken berekenen we maximaal 1x voorrijkosten.

Mobiele telefoons
 • Voor de probleemanalyse en het testen van de oplossing kan het noodzakelijk zijn dat wij ons toegang verschaffen tot het besturingssysteem van het toestel. Door van de RMA-procedure gebruik te maken en ons te voorzien van de code van het toestel verleent u ons hiervoor toestemming. Dit verleende privilege zal door ons nooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan eerder beschreven.
 • Voor een goede probleemanalyse kan het nodig zijn dat het toestel door ons reparatiecentrum opnieuw geïnstalleerd wordt. Bevat het toestel belangrijke gegevens dan verzoeken wij u om deze zelf vooraf veilig te stellen.

Toetsenborden/muizen
 • Toetsenborden en muizen kunnen niet door ons gerepareerd worden. RMA-meldingen voor dit type objecten buiten de garantieperiode worden derhalve niet behandeling genomen.
 • Het defecte exemplaar dient binnen 14 dagen van het beschikbaar stellen van een vervangend exemplaar aan ons te worden geretourneerd. Indien dit niet gebeurd dan worden de kosten voor het vervangend exemplaar in rekening gebracht.
 • Voor de garantielevering blijft de garantieperiode van de originele bestelling van toepassing, tenzij de resterende garantieperiode minder dan 12 maanden bedraagt. In dit geval wordt de garantie (voor het nieuw geleverde exemplaar) verlengd tot 12 maanden.